So sehe ich Albert Anker

Christoph Blocher ├╝ber den Schweizer Maler Albert Anker. Erschienen in der NZZ am 9. September 2023.

 Download article (3 MB)
← Back to: Articles